• Slider 2
  • Slider 5
  • Slider 4
  • Slider 1
  • Slider 6

Praktijkinformatie

Klachten

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Lees meer

Niet nakomen van een afspraak

Waarom een rekening van uw tandarts?
Helaas komt het soms voor dat een patiënt bij de tandarts zijn afspraak niet nakomt. Dit kan zijn omdat de afspraak vergeten wordt, maar ook is angst voor de behandeling vaak de oorzaak. Wanneer een patiënt niet komt opdagen in de praktijk wordt meestal even afgewacht. Er kan onverwacht oponthoud onderweg zijn. Als na verloop van enige tijd blijkt dat de patiënt echt niet komt is het bijna in alle gevallen niet meer haalbaar een andere patiënt op te roepen. Dit was nog wel mogelijk geweest indien er minstens 24 uur tevoren een bericht van afwezigheid zou zijn gestuurd. Het gevolg kan zijn dat de tandarts een rekening stuurt voor de verloren behandeltijd.

Lees meer

Cookie- en privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Stok Tandartsen streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Lees meer

Betalingsvoorwaarden

Wanneer u een tandartsverzekering heeft dienen wij de declaratie eerst in bij de zorgverzekeraar. Wanneer er een deel niet vergoed wordt ontvangt u van ons binnen een maand een restnota per mail. Deze dient binnen 28 dagen naar ons overgemaakt te worden. In deze mail zit ook een iDeal link en een link naar de digitale Payt omgeving. Heeft u vragen of opmerkingen over een factuur, dan kunt u deze plaatsen op de digitale Payt omgeving. 

Wanneer u geen tandartsverzekering heeft dienen declaraties tot €150,00 direct te worden afgerekend. Dit kan per pin of contant. Declaraties boven de €150,00 krijgt u per factuur gemaild en dienen binnen 28 dagen naar ons overgemaakt te worden. In deze mail zit ook een iDeal link en een link naar de digitale Payt omgeving. Heeft u vragen of opmerkingen over een factuur, dan kunt u deze plaatsen op de digitale Payt omgeving.

Kinderen tot 18 jaar: Declaraties van kinderen tot 18 jaar dienen wij in bij de zorgverzekeraar tenzij dit niet binnen de basisdekking valt. Uw behandelaar zal u dan van te voren op de hoogte brengen van de kosten. 

Wij maken een begroting voor behandelingen waarvan de kosten boven de €150,00 uitkomen. Uiteraard kunnen we voor iedere behandeling een begroting maken mocht dit wenselijk zijn. Geeft u dit dan aan bij de betreffende behandelaar.

De belangrijkste betalingsvoorwaarden:

- Wij verwachten dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening;

- Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald ontvangt u een 1e herinnering.

1e herinnering: Hiermee wordt u gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 14 dagen nadat u deze heeft ontvangen.

2e herinnering: Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan ontvangt u van ons een 2e herinnering en brengen wij rente in rekening. 

Mocht ook dan de betaling binnen 14 dagen uitblijven zullen wij de vordering overdragen aan Medicas Incassobureau. Kijk voor de betalingsvoorwaarden van Medicas op de volgende link:

Betalingsvoorwaarden Medicas

Houdt u er rekening mee dat overdracht aan Medicas gepaard gaat met aanzienlijke meerkosten.

 

 

 

 

Lees meer

Huishoudelijk regelement

Telefonisch contact:

Wij staan op alle werkdagen voor u klaar om u van dienst te zijn. Voor uw vragen op tandheelkundig gebied, maken van afspraken of het vragen van adviezen kunt u ons bellen;

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur zijn wij bereikbaar op tel.nr. 035-693 90 34.

Lees meer