Stok Tandartsen Bussum

Tel: 035 – 693 90 34

Spoed buiten werktijd: 0900-1515

Afspraak afzeggen

Afzeggen van afspraken
Het afzeggen van afspraken kan alleen telefonisch gedaan worden en minimaal 1 werkdag van tevoren.
Afspraken die langer duren dan 20 minuten moeten zelfs minimaal 2 werkdagen van te voren worden afgezegd.
Een voorbeeld: voor een behandeling op maandag, korter dan 20 minuten belt u uiterlijk de vrijdag ervoor ‘s ochtends af. Behandelingen op maandag, die langer dan 20 minuten duren belt u dus al op donderdag af.

Wij hebben dan de mogelijkheid de vrijgekomen tijd aan een andere patiënt te geven.

Wanneer u een afspraak niet op tijd afzegt of zonder tijdig afzeggen helemaal niet nakomt, dan kunnen wij de door u gemiste tijd in rekening brengen.

Waarom een rekening van uw tandarts?
Helaas komt het soms voor dat een patiënt bij de tandarts zijn afspraak niet nakomt. Dit kan zijn omdat de afspraak vergeten wordt, maar ook is angst voor de behandeling vaak de oorzaak. Wanneer een patiënt niet komt opdagen in de praktijk wordt meestal even afgewacht. Er kan onverwacht oponthoud onderweg zijn. Als na verloop van enige tijd blijkt dat de patiënt echt niet komt is het bijna in alle gevallen niet meer haalbaar een andere patiënt op te roepen. Dit was nog wel mogelijk geweest indien er minstens 24 uur tevoren een bericht van afwezigheid zou zijn gestuurd. Het gevolg kan zijn dat de tandarts een rekening stuurt voor de verloren behandeltijd.

De Consumenten-bond en de Patiëntenfederatie Nederland vinden het logisch dat de patiënt een rekening krijgt voor de kosten van een  “niet-nagekomen afspraak”.