tand doorsnede

Voor parodontologie ofwel tandvleesbehandeling kunt u ook terecht bij Stok Tandartsen.

Wij geven u graag instructie en voorlichting over mondhygiëne.